Under säsongen 2015 så seglar S/Y Cool Cat i Oslofjorden. 

Om du är intresserad av att chartra i Oslofjorden så är du välkommen att höra av dig till oss. 

Ring på telefon 070-517 60 01 eller skicka ett epostmeddelande till mats@swedcat.se. 
SwedCat AB   Skicka ett mail till oss: sail@swedcat.se